MiDO GGZ Vervoersdienst

Voor het vervoer en de ondersteuning van deelnemers met geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen biedt MiDo een gespecialiseerde vervoersservice. We staan daarvoor 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar.

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het gezien de verschillende problematieken vaak niet wenselijk om deelnemers zelfstandig van A naar B te laten reizen. MiDo neemt deze zorg over met een breed aanbod aan vervoersmogelijkheden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de begeleiding naar de rechtbank, het ziekenhuis of maatschappelijke instelling, maar ook naar de dagbesteding, een familiebezoek of andere activiteiten die binnen het WMO-arrangement passen.

Ontzorg uzelf met onze GGZ Vervoersdienst

Door ons werk in de GGZ hebben we inzicht in het vervoeren en begeleiden van cliënten binnen de psychiatrie, jeugdzorg, of verslavingszorg. Met een goede onderlinge verstandhouding tussen de GGZ- of Jeugdzorginstelling bieden we vervoer dat tegemoetkomt aan de wensen van de instelling en de deelnemer.
We werken verantwoord en veilig. Onze medewerkers kennen de methodieken van de zorg, zoals agressieregulatie, de-escalerend optreden en methodieken die aan de instelling zijn gerelateerd. We zorgen ervoor dat de continuïteit in de zorg gehandhaafd wordt zonder dat het de desbetreffende deelnemer in zijn traject belemmert.

Veilig op de weg met MiDo

Neem contact op 

  Wat kan je van ons verwachten?

       Ervaren in vervoer

   

   Vernieuwend

   

    Samenwerken aan succes

   

   Resultaat gericht